På skudafstand

Teams skal hver konstruere en katapult, som gør øvelsen anvendelig på mange forskellige indsatsområder. Specielt inden for optimering af performance og teamkoordinering.

Rækkevidden af katapultens skud er op til 10 m. Katapulten er konstrueret så der er forskellige slyngeindstillinger og dermed kan skudafstanden varieres. 

Få så mange bolde som muligt transporteret via de 3 katapulter over en given strækning og inden for en given tid. De 3 team fastlægger selv hvilke mål de skal opfylde, med hensyn til hvordan boldene skal afsendes og hvordan de optimerer processen for at opfylde deres fælles mål.

Team samarbejde:

Indgå og ændrer aftaler mod et fælles mål. Kommunikation, udvikle kreative løsnnger

Antal deltagere: Min 5 / Optimalt 10 /Max. 24 (3 katapulter til rådighed)
Tidsforbrug: 30-90 minutter

katapult, samarbejdeøvelse, teambuilding, eventteam, sammenhold
katapult, samarbejdeøvelse, teambuilding, eventteam, sammenhold

katapult, samarbejdeøvelse, teambuilding, eventteam, sammenhold